Partner Serwis
Cezary Mielczarek Sp.K.

ul. Kwiatowa 1D
71-045 Szczecin

tel. 91 483 50 83

atmoMAG mini GX

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Wersja elektroniczna z hydrogeneratorem.
Do zaopatrzenia w wodę domowych instalacji c.w.u., przy założeniu poboru ciepłej wody w jednym punkcie (lub maks. 2 punktach) jednocześnie (ograniczony wydatek c.w.u.). Powszechnie stosowany w mieszkaniach.

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Wersja elektroniczna z hydrogeneratorem

Do zaopatrzenia w wodę domowych instalacji c.w.u., przy założeniu poboru ciepłej wody w jednym punkcie (lub maks. 2 punktach) jednocześnie (ograniczony wydatek c.w.u.). Powszechnie stosowany w mieszkaniach.
Wersja o zmniejszonych wymiarach (mini) z wyświetlaczem LCD.

Wysoki komfort poboru ciepłej wody – funkcja OPTI-MOD

Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, jaki oferują gazowe podgrzewacze przepływowe atmoMAG wynika z zaimplementowanej w nich funkcji OPTI-MOD.

OPTI- … – dwa kroki do uzyskania żądanej temperatury wody.
W dwóch prostych krokach Użytkownicy mogą dostosować podgrzewacz przepływowy atmoMAG do swoich indywidualnych potrzeb.
Najpierw nastawia się moc podgrzewacza wybierając jedną z 10 wartości z zakresu 50% do 100% jego mocy nominalnej. Dzięki temu podgrzewacz pracuje zawsze w takim zakresie mocy, jaki jest rzeczywiście potrzebny. Oszczędza to wiele energii.
Za pomocą pokrętła do nastawiania temperatury, jako krok drugi, można precyzyjnie nastawić natężenie przepływu zimnej wody doprowadzonej do podgrzewacza.
Im jest ono większe, tym mniejsza jest temperatura wody pobieranej z podgrzewacza; im mniejsze, tym temperatura wody większa.

…-MOD – automatyczna stabilizacja temperatury wody.
Modulacja płomienia palnika zapewnia samoczynne dostosowanie mocy urządzenia do wahań temperatury i ilości pobieranej wody tak, by zachować jej stałą temperaturę na wypływie.
Jest to nie tylko w wysokim stopniu komfortowe, ale przyczynia się również do oszczędności gazu i wody

MAG GX – bez zapałek, bez baterii, bez poboru prądu.

W podgrzewaczach łazienkowych nowej generacji wykorzystano zarówno technologię bezpośredniego zapłonu directpower, jak i hydrogenerator. Wytwarza on, dzięki energii przepływającej wody, napięcie niezbędne do uruchomienia piecyka. W konsekwencji braku palnika dyżurnego oraz baterii następuje znaczne obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia.
Oszczędności w skali roku mogą wynieść do 15% wartości podgrzewacza.